Kan du ha samsynsproblem?


Studier har visat att minst 10 % av alla mellan 8-35 år har någon form av samsynsproblem. Den siffrans misstänks ha stigit de senaste åren och beror sannolikt på ökad användning av mobil och andra skärmar.

De flesta som drabbas upplever problem på nära håll vid läsning, skärm och arbete. Men samsynsproblem kan även orsaka besvär på avstånd som vid bilkörning.

Det är vanligt att barn och ungdomar upplever besvär till följd av nedsatt samsyn. Detta påverkar självklart deras skolgång och kan ibland misstas för dyslexi, lässvårigheter och ADHD. Studier har visat att barn med dessa diagnoser har högre sannolikhet att även ha samsynsproblem. 

Har du glasögon som inte fungerar bra, trots upprepade kontroller hos optiker som försäkrat dig om att styrkorna är rätt?

Då kan det vara som så att det är samarbetet mellan dina ögon som inte fungerar. Tyvärr har inte alla optiker den kunskap som behövs inom samsyn och missar därför den aspekten av ditt seende. 

 

Vår optiker är vidareutbildad till optometrist och har utökad kompetens inom samsyn och binokulärtseende.

Symptom vid samsynsproblem

 
Huvudvärk 

Som blir värre på eftermiddagen 

Värk kring ögonen 

Värk i och kring dina ögon

Suddig syn

Svårt att hålla texten tydlig vid läsning

Stänger ena ögat

Blundar med ett öga vid läsning eller ute i solen

Dubbelseende

Texten blir dubbel och rör sig när du läser

Koncentrationsproblem 

Orkar inte se på nära längre stunder

Nedsatt läsförståelse

Du har svårt att komma ihåg vad du läser

Nedsatt läshastighet

Du läser långsammare än andra i din ålder

Yrsel & Åksjuka

Vad är en samsynsanalys?

För att vi ska se en klart och tydligt krävs det att flera system i våra ögon fungerar i harmoni. 
  • Skärpan, dvs styrkan måste vara optimerad för ditt synfel
  • Båda ögonen måste sikta på samma punkt
  • Ögonrörelserna ska vara synkroniserade
Vid en samsynsanalys lägger vi extra fokus på att undersöka samspelet mellan dina ögon. 

Behandling

Det finns flera olika typer av samsynsproblem och behandlingen skiljer sig mellan de olika typerna. 

Förenklat kan man korta ner det till tre olika former av behandling

  • Synträning
  • Glasögon med prismakorrektion
  • Glasögon med anpassad styrka