Undersök dina ögon hos oss

Vi är väldigt måna om våra kunders ögon och därför avsätter vi en hel timme till varje synundersökning. Undersökningen börjar med ett samtal där vi tillsammans ringar in dina behov och du får svara på frågor om hur du upplever din syn. På det följer flera små kontroller för att se hur dina ögon samarbetar och siktar. Dina ögon undersöks i mikroskopet, där vi bedömer både utsidan och insidan, vi mäter även trycket i dina ögon. Efter detta går vi vidare med själva refraktionen då styrkorna till dina glasögon bestäms.


Som avslutning kommer vi gemensamt fram till den bästa korrektionen för dig. Vid misstanke om någon sjuklig förändring skickar vi remiss till ögonläkare för vidare kontroll.