Samsynsproblem 

När ögonen inte samarbetar optimalt

Studier har visat att minst 10 % av alla mellan 8-35 år har någon form av samsynsproblem. Den siffran misstänks ha stigit de senaste åren och beror sannolikt på ökad användning av mobil och andra skärmar. De flesta som drabbas upplever problem på nära håll vid läsning, skärm och arbete. Men samsynsproblem kan även orsaka besvär på avstånd som vid bilkörning.

Det är vanligt att barn och ungdomar upplever besvär till följd av nedsatt samsyn. Detta påverkar självklart deras skolgång och kan ibland misstas för dyslexi, lässvårigheter och ADHD. Studier har visat att barn med dessa diagnoser har högre sannolikhet att även ha samsynsproblem.


HAR DU GLASÖGON SOM INTE FUNGERAR BRA, TROTS UPPREPADE KONTROLLER HOS OPTIKER SOM FÖRSÄKRAT DIG OM ATT STYRKORNA ÄR RÄTT?

Då kan det vara som så att det är samarbetet mellan dina ögon som inte fungerar. Tyvärr har inte alla optiker den kunskap som behövs inom samsyn och missar därför den aspekten av ditt seende. Vår optiker är vidareutbildad till optometrist och har utökad kompetens inom samsyn och binokulärseende.

Symptom

Symptom vid samsynsproblem 

Huvudvärk

Som blir värre på eftermiddagen

Värk kring ögonen 

Värk i och kring dina ögon 

Suddig syn 

Skärpan kommer och går 

Stänger ena ögat 

Blundar med ena ögat för att se bättre

Dubbelseende

Text och objekt blir dubbla och rör sig fram och tillbaka

Koncentrationsproblem 

Orkar inte läsa eller titta på nära längre stunder 

Nedsatt läshastighet

Läser långsammare än jämnåriga och har svårt att komma ihåg vad du läser

Yrsel och balansproblem 

Yrselattacker, balanssvårigheter, svårt att gå rakt och går ofta in i saker

Vad är en samsynsanalys?

För att vi ska se klart och tydligt krävs det att flera system i våra ögon fungerar i harmoni. Skärpan, dvs styrkan måste vara optimerad för ditt synfel, båda ögonen måste sikta på samma punkt och ögonrörelserna ska vara synkroniserade. Vid en samsynsanalys lägger vi extra fokus på att undersöka samspelet mellan dina ögon.

Så behandlas samsynsproblem 

DET FINNS FLERA OLIKA TYPER AV SAMSYNSPROBLEM OCH BEHANDLINGEN SKILJER SIG MELLAN DE OLIKA TYPERNA.

Förenklat kan man korta ner det till tre olika former av behandling

  • Synträning

  • Glasögon med prismakorrektion

  • Glasögon med anpassad styrka

Har du några frågor?  - Ring oss gärna så berättar vi mer!

Ring