Myopikontroll

Bromsa närsynthet 

Bromsa ditt barns närsynthet med myopikontrollerande glas och linser. 

Vid myopi, som även kallas närsynthet, ser den som drabbas suddigt på långt håll men tydligt på nära och behöver därför hjälp av glasögon eller linser för att klara av sin vardag.

Andelen barn med närsynthet ökar just nu kraftigt i världen och år 2050 uppskattas hälften av Europas befolkning att vara närsynt.

Myopi har en ärftlig betingelse och barn med en närsynt förälder löper en 2-3 gånger ökad risk att bli närsynt jämfört med dem vars föräldrar inte är närsynta. Skulle båda föräldrarna vara närsynta ökar den risken till 6 gånger.

Studier visar att ökad mängd närarbete (mobil, Ipad, böcker mm), kortare avstånd till det vi tittar på och längre perioder av närarbete, ökar risken för närsynthet. Mycket fokus på nära håll gör att ögat triggas att växa och på så sätt blir mer närsynt.

Dagsljus och tid spenderad utomhus har en motverkande effekt på utveckling av närsynthet. Att ta regelbundna pauser från närarbete, gärna var 20:e minut, och öka distansen till skärm eller bok minskar också stressen på ögonen.

MYOPIKONTROLL

Så bromsar du ditt barns närsynthet

För att minska progressionen av närsynthet och på så sätt minska det slutgiltiga synfelets storlek finns det nu både kontaktlinser och glasögon speciellt framtagna för detta. Vi har valt att jobba med kontaktlinsen MiSight från Coopervision och myopikontrollerande glas från Carl Zeiss.  

Klicka på bilderna för att läsa mer om dessa.

MiSight
MyoCare Zeiss